akiro management

TJÄNSTER

Strategiska tjänster för att nå era mål och visioner.

Rådgivning och coaching

Rådgivning – Maria levererar stöd utifrån ditt specifika behov, mål och vision.

 • Coachning
 • Kvalitetssäkring
 • Affärsutveckling
 • Processutveckling

Utbildning och workshop

Utbildning – Maria genomför öppna samt företagsspecifika utbildningar
Vad behöver du?

 • Offentlig upphandling – en introduktion
 • Lagen om offentlig upphandling
 • Lär dig skriva vinnande anbud
 • Proaktiv försäljning

Workshop – Maria genomför företagsspecifika workshops
Vad har du för mål och vision?

I en workshop går vi bland annat igenom er försäljnings-/anbuds-process, hur den fungerar idag, och vad ni behöver förändra för att ta er till nästa nivå.

Anbudsstöd

Anbudsstöd – från förståelse och struktur i upphandlingsdokumenten till att på en mer strategisk nivå skapa innehåll och formuleringar för ett vinnande anbud.

 • Projektledning
 • Förfrågningsunderlag
 • Kvalitetssäkring
 • Interims uppdrag

För dig som idag arbetar med anbud och behöver förstärka ditt team, tillfälligt eller under en längre tid, erbjuder jag att fylla de luckor som saknas. Vilket kan handla om

 • Stöd vid upphandlingar som är extra viktiga och där viss kompetens saknas
 • En avgränsad specifik arbetsuppgift
 • Agera i valfri roll i anbudsteamet exempelvis för att höja kompetensen.

Marknadsanalys

Skaffa dig ett försprång.

För dig som vill arbeta strategiskt och proaktivt med din försäljning till offentlig sektor.

Jag hjälper din organisation att ge er bästa möjliga förutsättningar att vinna avtalet när upphandlingen väl annonseras. Förståelse för er marknad och dess aktörer, att identifiera framtida upphandlingar som också kan fungera som ett beslutstöd – för såväl större affärsstrategiska beslut som beslut i enskilda upphandlingar.

 • Bästa möjliga förutsättningar att vinna offentlig upphandling
 • Förstå din marknad
 • Identifiera utgående avtal